Monday, August 29, 2011

PPSMI: Kenapa Ragu Dengan Bahasa Melayu?

Semasa melawat Beijing Foreign Studies University (BFSU) awal tahun ini, saya amat kagum dengan kebolehan pelajar-pelajar negara China bertutur dalam Bahasa Melayu. Mereka adalah antara pelajar yang mengikuti program pengajian Melayu di BFSU. Mereka inilah yang apabila tamat pengajian nanti akan berkhidmat sebagai diplomat, penterjemah dan penyelidik.

Ketikamana hubungan dagang antara negara China dan Asia Tenggara sedang bertambah kukuh, kebolehan para diplomat dan penyelidik mereka untuk berbahasa Melayu adalah amat penting bagi negara China. Penguasaan bahasa Melayu akan membolehkan mereka memahami kebudayaan dan landskap sosio-politik lebih 300 juta orang di rantau ini yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bagi mereka, bahasa Melayu adalah kunci kepada penguasaan ilmu.

Di negara kita, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ada pasang surutnya. Di era tahun 70-an dahulu pemimpin negara kita melihat bahasa Melayu bukan sahaja sebagai bahasa ilmu tetapi juga bahasa perpaduan. Lantaran itu, Laporan Razak dengan tegas menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan menggantikan bahasa Inggeris.

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan untuk membolehkan para pelajar mengikuti pengajian tinggi dalam bahasa Melayu. Lebih penting, para pensyarah, penyelidik dan profesor boleh menumpukan kepada usaha menghasilkan ilmu-ilmu moden dalam bahasa Melayu. Para pensyarah di fakulti ekonomi, perubatan, sains gunaan, sains kemanusiaan, kejuruteraan dan sebagainya mengajar dalam bahasa Melayu dan menghasilkan makalah serta buku-buku ilmiah dalam bahasa Melayu. Banyak juga hasil penyelidikan diterbitkan dalam Bahasa Melayu. Maka tercapailah hasrat untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Dasar yang dipelopori oleh Allahyarham Tun Abdul Razak ini adalah satu dasar yang berwawasan. Dengan terciptanya ilmu sains dan teknologi dalam bahasa Melayu hasil usaha para saintis, penyelidik dan profesor di universiti, bahan-bahan berkaitan bidang ini dalam bahasa Melayu mudah diperolehi.

Pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu di sekolah tidak lagi menjadi masalah. Pakar-pakar dalam bidang sains dan matematik menguasai bahasa Melayu dengan baik. Merekalah yang menjadi penulis buku-buku teks sains dan matematik dalam bahasa Melayu yang digunakan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Mahasiswa yang mengikuti pengajian sains dan matematik dalam bahasa Melayu juga bertambah ramai. Mereka akhirnya menjadi guru di sekolah-sekolah dan mengajar matapelajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu. Kita tidak perlu lagi mengimport guru-guru dari Indonesia untuk mengajar fizik, kimia dan biologi dalam bahasa Melayu. Guru-guru kita boleh melakukannya dengan lebih baik.

Maka untuk satu ketika, bahasa Melayu telah diangkat martabatnya sebagai bahasa ilmu. Yang untung adalah orang Melayu sendiri. Anak-anak Melayu dapat mempelajari ilmu sains dan matematik dalam bahasa yang mudah mereka fahami. Ilmu sains dan matematik bukan lagi menjadi milik anak-anak kelompok aristokrat dan golongan elit yang lebih mahir berbahasa Inggeris. Ilmu sains dan matematik menjadi milik majoriti anak bangsa.

Pendemokrasian pendidikan yang sebenar telah berlaku dengan perubahan bahasa pengantar daripada bahasa Inggeris kepada Bahasa Melayu.

Namun hari ini, ramai yang menganggap bahasa Melayu tidak penting lagi. Ini kerana tidak banyak ilmu dalam bidang sains dan teknologi boleh diperolehi dalam Bahasa Melayu. Para profesor kita tidak lagi menulis dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi dengan kegilaan pentadbir universiti terhadap usaha penarafan universiti, untuk menjadi antara 100 universiti terbaik di dunia, para pensyarah dan profesor diwajibkan untuk menerbitkan karya mereka dalam jurnal-jurnal antarabangsa yang hampir kesemuanya dalam bahasa Inggeris. Kalau tak terbitkan makalah dalam jurnal-jurnal berbahasa Inggeris, maka tak dapat naik pangkat.

Pengajaran dan pembelajaran di universiti juga dalam bahasa Inggeris. Saya diberitahu oleh seorang profesor di salah sebuah universiti, bukan sahaja kursus-kursus berteraskan sains dan teknologi telah diajar dalam bahasa Inggeris, malah pengajian Melayunya pun nak diajar dalam bahasa Inggeris!

Perkembangan yang berlaku di universiti tidak jauh bezanya dengan apa yang berlaku di sekolah. Desakan demi desakan dibuat supaya matapelajaran Matematik dan Sains diajar dalam bahasa Inggeris semula. Alasannya sama. Lebih banyak ilmu dalam bidang sains dan matematik boleh diperolehi dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa Melayu.

Jadi, bagi para pengagum bahasa Inggeris, adalah lebih baik sekiranya kedua-dua matapelajaran ini diajar dalam bahasa Inggeris. Entah kenapa, desakan ini menjadi semakin nyaring sejak kebelakangan ini.

Apakah implikasinya jika desakan ini dilayan? Bagi saya mudah. Tamatlah riwayat bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam bidang sains dan teknologi.

Para profesor sudah tidak lagi menulis dalam bahasa Melayu. Pensyarah juga tidak lagi mengajar dalam bahasa Melayu. Graduan yang dilahirkan tidak mahir menggunakan istilah sains dan teknologi dalam bahasa Melayu. Jika mereka menjadi guru, sukar untuk mereka mengajar matapelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu.

Apa lagi jika mereka menjadi saintis, penyelidik atau bekerja dengan syarikat-syarikat multinasional. Mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, menulis laporan dalam bahasa Inggeris. Segala-galanya dalam bahasa Inggeris.

Apabila bahasa Melayu tidak lagi digunakan dalam bidang sains dan teknologi, maka buku-buku sains dan teknologi tidak lagi ditulis dalam bahasa Melayu kerana tiada siapa hendak menggunakannya. Akhirnya, bahasa Melayu tidak lagi relevan sebagai bahasa ilmu sains dan teknologi.

Apabila keadaan ini berlaku, hanya mereka yang dapat menguasai bahasa Inggeris sahaja dapat menguasai ilmu sains dan teknologi. Yang lain lupakan sahaja hasrat untuk menekuni bidang ini.

Saya bukanlah anti-bahasa Inggeris. Saya juga menerima hakikat bahawa penguasaan bahasa Inggeris adalah penting untuk mendalami ilmu sains dan teknologi. Tetapi hakikatnya tidak semua orang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik.

Ini termasuklah sebahagian besar murid, baik yang tinggal di bandar atau di luar bandar. Jika matapelajaran Matematik dan Sains diajar dalam bahasa Inggeris, kumpulan murid ini akan mengalami defisit ilmu. Mereka tidak akan dapat menguasai asas ilmu Matematik dan Sains kerana kedua-dua matapelajaran ini sejak dari awal lagi diajar dalam bahasa Inggeris.

Ertinya, yang akan berlaku nanti adalah pengelitan ilmu (elitization of knowledge), iaitu ilmu sains dan teknologi menjadi ilmu yang elit sifatnya. Di sekolah, hanya murid yang menguasai bahasa Inggeris boleh memahami matapelajaran Sains dan Matematik dengan baik. Yang lain akan tercicir.

Untuk mengelakkan kesan buruk defisit ilmu, adalah lebih baik kedua-dua matapelajaran ini diajar dalam bahasa Melayu atau bahasa ibunda yang lebih mudah difahami oleh murid.

Ini juga sejajar dengan perakuan UNESCO bahawa bahasa ibunda adalah bahasa pengantar yang terbaik di sekolah. Jika kita lihat di negara-negara maju sekalipun, kecuali di Singapura, mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar utama di sekolah.

Ketika menghadiri mesyuarat UNESCO di Paris baru-baru ini, saya berpeluang melawat sebuah sekolah di sana. Saya bertanya kepada seorang guru samada matapelajaran Matematik dan Sains diajar dalam bahasa Inggeris di Perancis. Guru tersebut menjawab tidak. Kedua-duanya diajar dalam bahasa Perancis.

Perancis adalah sebuah negara maju. Banyak ilmu sains dan teknologi dihasilkan dalam bahasa Perancis. Begitu juga dengan negara Jerman, Jepun dan Korea. Negara-negara ini banyak menghasilkan teknologi pribumi (indigenous technology) dalam bahasa masing-masing. Walaupun rakyat mereka juga berlumba-lumba untuk menguasai bahasa Inggeris, mereka tidak apologetik dengan bahasa sendiri. Mereka yakin dengan nilai kemajuan yang tersirat dalam bahasa mereka. Inilah sifat sebuah bangsa yang maju.

Kita perlu belajar daripada bangsa yang telah maju ini. Kemajuan yang mereka capai adalah seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh bahasa mereka sebagai bahasa ilmu.

Satu waktu dahulu ada orang berhujjah bahasa tidak penting. Yang penting negara kita maju dahulu kemudian barulah orang luar akan berlumba-lumba mempelajari bahasa kita.

Hujjah ini lemah dan tidak tepat. Jika kita maju dengan menggunakan bahasa orang lain, apakah mungkin orang lain akan berminat untuk mempelajari bahasa kita? Tentu sekali tidak.

Kebimbangan saya ialah kita tidak boleh menjadi maju pun. Ini kerana jumlah rakyat yang boleh menguasai ilmu sains dan teknologi dengan baik adalah kecil. Sebahagian besar mereka yang tidak menguasai bahasa Inggeris tidak akan dapat menguasai ilmu sains dan teknologi, tidak dapat berkreativiti dan tidak dapat berinovasi.

Kita akan gagal untuk mencipta teknologi pribumi yang menjadi asas kepada kemajuan bangsa-bangsa yang telah maju. Oleh kerana kita terlalu bergantung kepada bahasa Inggeris, maka teknologi yang kita hasilkan tidak akan lebih daripada apa yang telah dihasilkan oleh para penyelidik dalam bahasa itu.

Jika kita ingin menjadi sebuah bangsa yang maju, kita terlebih dahulu perlu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Kita perlu menghasilkan penyelidikan, penemuan dan penciptaan-penciptaan baru dalam bahasa kita. Bahasa Inggeris hanyalah alat untuk mempelajari sesuatu yang baru daripada bangsa-bangsa lain, bukan matlamat akhir.

Bagi saya perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukanlah satu pendirian yang kolot. Ianya penting untuk memastikan bangsa kita dapat maju dengan acuan sendiri.

Sunday, August 28, 2011

Apa Kena Dengan PAGE?

Parent Action Group for Education (PAGE) bukanlah sebuah organisasi yang besar. Ahlinya cuma dua tiga kerat sahaja. Tak pasti saya samada ia sebuah pertubuhan berdaftar atau tidak.

Tetapi itu semua tidak penting. Dalam zaman ledakan maklumat dan pendewaan masyarakat sivil hari ini, saiz sesebuah organisasi tidak lagi penting. Sebuah persatuan yang ahlinya cuma dua tiga kerat boleh jadi lebih berpengaruh daripada sebuah parti politik yang ahlinya jutaan orang. Apa yang diperlukan oleh organisasi ini ialah jurucakap yang sentiasa konsisten dalam menjuarai sesuatu isu.


Lebih baik kalau jurucakap itu mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang tertentu dalam akhbar-akhbar tertentu. Maka pandangannya tentang pelbagai isu akan sentiasa dipaparkan di dada-dada akhbar. Lebih banyak pandangan yang dipaparkan, lebih berpengaruhlah persatuan itu kelihatan di mata masyarakat dan pembuat dasar.


PAGE sentiasa konsisten dalam memperjuangkan isu PPSMI. Bagi kumpulan ini bahasa Melayu tidak layak menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dan Sains kerana ianya tidak mempunyai nilai ilmu. Bahasa Melayu hanya layak menjadi bahasa pasar atau bahasa pertuturan di rumah sahaja. Itu pun kalau dipertuturkan. Kalau tak dipertutur langsung pun tak mengapa. Kerana menurut kumpulan ini bahasa Melayu tidak mempunyai apa-apa nilai melainkan nilai yang dikaitkan dengan kemunduran. Kerana itu apabila kerajaan memutuskan untuk kembali mengajar Matematik dan Sains dalam Bahasa Melayu, kumpulan ini menganggap ianya satu langkah ke belakang.


Saya tidak ingin bercakap tentang isu PPSMI. Isu ini telah banyak diperkatakan oleh ramai orang dan pandangan saya tidak akan menambah atau mengurang apa-apa pun.


Yang menarik perhatian saya ialah kenyataan terbaru PAGE menentang keputusan kerajaan melonggarkan syarat kemasukan pelajar miskin dan pelajar luar bandar ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Seperti yang dilaporkan pada halaman dua akhbar New Sunday Times hari ini (28 Ogos 2011), jurucakap PAGE Datin Noor Azimah Abdul Rahim berkata langkah tersebut akan menjejaskan pencapaian sekolah-sekolah berasrama penuh. Ertinya, pelajar miskin dan pelajar luar bandar yang pencapaiannya tidaklah seberapa, jika dibenarkan memasuki SBP akan menyebabkan pencapaian SBP menjunam. Bagi kumpulan ini nampaknya pencapaian SBP lebih penting daripada pencapaian pelajar miskin dan luar bandar yang pastinya akan mendapat manfaat besar sekiranya dibenarkan memasuki SBP.


Selain itu, beliau juga berkata semua pelajar mesti digalakkan untuk bersaing. Oleh yang demikian, melonggarkan syarat kemasukan bagi sesetengah kumpulan pelajar adalah satu langkah yang bertentangan dengan semangat persaingan.


Ini adalah satu pandangan yang dangkal. Di mana-mana negara di dunia, pelbagai tindakan afirmatif dilakukan oleh kerajaan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Di negara kita, penubuhan sekolah berasrama penuh adalah salah satu daripada tindakan afirmatif untuk membantu golongan yang susah. Pelajar-pelajar miskin terutamanya dari luar bandar diberi peluang untuj belajar di sekolah-sekolah terbaik dengan harapan mereka dapat mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Dengan itu akan berlaku apa yang dikatakan social upward mobility dalam masyarakat. Dengan mendapat peluang pendidikan yang lebih baik, mereka mempunyai masa hadapan yang lebih cerah dan tidak lagi dibelenggu kemiskinan sepertimana yang dialami oleh bapa atau nenek moyang mereka suatu waktu dahulu.


Pendekatan tindakan afirmatif ini telah terbukti berjaya di negara kita dan di mana-mana negara di dunia.


Tidak dapat dinafikan, pemeluasan kelas menengah di negara kita adalah hasil tindakan afirmatif kerajaan terutamnya dalam bidang pendidikan. Tanyalah mana-mana Ketua Setiausaha Kementerian, Timbalan Ketua Setiausaha, Pengarah-Pengarah Bahagian hatta pengurus dan pegawai kanan syarikat-syarikat gergasi di negara kita yang berasal dari luar bandar dan mendapat peluang belajar di SBP sebelum ini. Selain daripada kepintaran dan rezeki masing-masing, bukankah tindakan afirmatif kerajaanlah yang menjadi antara faktor penyumbang utama kepada kejayaan mereka.


Lagipun, pelajar luar bandar dan pelajar miskin bukannya tidak pandai. Mereka adalah pelajar-pelajar pintar yang menjadi mangsa keadaan. Jika kerajaan tidak membantu mereka, siapa lagi yang akan membantu. Adakah PAGE nak membantu mereka? Saya fikir jauh panggang dari api.


Justeru, kepada mereka yang berada dalam PAGE bukalah mata. Jangan terperangkap dalam sindrom pemikiran satu lorong. Lihatlah kepentingan yang lebih besar.


Kepada akhbar yang sentiasa menjulang pandangan kumpulan ini pula, pesan saya berpada-padalah!

Wednesday, July 13, 2011

Ukuran Demokrasi Yang Pincang

Pilihanraya di negara kita sentiasa berlangsung dalam suasana yang kompetitif, di mana parti-parti pembangkang mempunyai peluang yang besar untuk menang. Pilihanraya yang kompetitif adalah antara bukti amalan demokrasi yang berfungsi di sesebuah negara.


Apabila pilihanraya adalah kompetitif, maka kerajaan biasanya akan bersikap lebih prihatin dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Jika tidak, parti yang memerintah akan kehilangan sokongan rakyat dan tewas dalam pilihanraya.


Inilah yang berlaku selepas PRU-12. Kemenangan pembangkang di 5 buah negeri dan kegagalan BN untuk mengekalkan majoriti 2/3 di Parlimen telah menjadikan BN lebih responsif terhadap hasrat dan kehendak rakyat. Pelbagai program telah dirangka untuk tujuan ini. Yang ketara ialah 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang bertujuan untuk memperbaiki prestasi penyampaian kerajaan dalam bidang-bidang yang diutamakan oleh rakyat.


Kerajaan yang responsif adalah antara sisi utama amalan demokrasi. Malangnya, tidak ramai yang ingin melihat demokrasi dari sudut ini. Bagi kebanyakan orang, ukuran utama demokrasi ialah apabila parti-parti pembangkang menang dan kerajaan bertukar tangan. Istilah yang sering digunakan, terutamanya oleh sarjana Barat, ialah regime change.


Misalnya, Paula Schriefer, Pengarah Advokasi Freedom House, sebuah agensi berpangkalan di Amerika Syarikat yang sering mengkritik Malaysia dari segi amalan demokrasi, membuat pujian berikut sejurus selepas pembangkang menunjukkan prestasi luar biasa dalam PRU-12.


The fact that Malaysians went to the polls in large numbers and peacefully expressed their discontent through the electoral process represents an important step forward for Malaysia's democracy”.


Bagi mereka, kemenangan pembangkang dalam pilihanraya adalah satu-satunya ukuran demokrasi, walaupun pembangkang juga kadangkala menggunakan taktik kotor dan tidak demokratik untuk menang. Diketahui misalnya, ejen-ejen parti pembangkang memungut kad pengenalan pengundi sebelum hari mengundi untuk menghalang mereka membuang undi pada hari pengundian. Ada juga yang menggunakan taktik kasar seperti mengugut dan menimbulkan suasana tegang semasa hari mengundi supaya pengundi tidak turun mengundi.


Ada juga yang memaksa pengundi bersumpah dengan menjunjung al-Qur'an supaya mereka hanya mengundi parti tertentu semasa pilihanraya. Di negeri-negeri yang dikuasai pembangkang, mereka juga menggunakan sumber dan jentera kerajaan untuk berkempen. Media yang dikuasai parti-parti pembangkang juga tidak pernah membuat laporan yang adil dan seimbang.


Kesemua amalan ini tidak demokratik seperti yang didakwa. Tetapi bagi mereka, asalkan parti pembangkang menang dalam pilihanraya dan berlaku regime change, maka itulah bukti demokrasi.


Di Thailand, para pengagum demokrasi menggunakan ukuran ini suatu ketika dahulu. Kononnya telah berlaku democratic reform di Thailand apabila siri tunjuk perasaan di Bangkok berjaya menjatuhkan kerajaan yang memerintah.


Tetapi apabila Thailand terlalu kerap bertukar kerajaan, yang hampir kesemuanya disebabkan oleh siri tunjuk perasaan di Bangkok, para sarjana Barat dengan pantas mengecap Thailand sebagai 'unconsolidated democracy, iaitu demokrasi yang rapuh atau tidak stabil. Dengan kata lain, tiada demokrasi yang sebenar. Perdana Menteri Thailand yang baru, Ying Luck, pun tidak pasti berapa lama kerajaan pimpinannya dapat bertahan.


Hari ini, organisasi-organisasi Barat seperti Amnesty International, Human Rights Watch dan Freedom House, yang kesemuanya berada di bawah telunjuk para neo-cons di Washington, sibuk mengecam Malaysia kononnya kita tidak demokratik. Kononnya, pilihanraya di negara kita tidak adil dan kotor, kerajaan menggunakan kekerasan untuk menghalang kebebasan bersuara dan berhimpun, dan lain-lain cemuhan lagi.


Saya dapat bayangkan, sekiranya Malaysia ditimpa nasib yang sama, atau lebih malang daripada Thailand, mereka ini jugalah yang akan pantas mengecap Malaysia sebagai the "pariah State", iaitu sebuah negara yang haru-biru dan tidak punya keabsahan. Dengan apa yang berlaku sehari dua ini, bibit-bibit ke arah itu nampaknya sudah ada.


Bila gamaknya kita akan berhenti daripada menggunakan ukuran demokrasi yang pincang ini?

8 Tuntutan Bersih: Jawapan SPR

Sepanjang minggu ini, saya banyak menjenguk facebook rakan-rakan dan melawati blog-blog untuk melihat apakah reaksi masyarakat terhadap perhimpunan Bersih 2.0. Ramai yang memberi komen. Ada yang bersetuju, ada yang tidak. Malah, ramai juga yang marah-marah.


Namun, saya perhatikan tidak ramai yang membahaskan secara khusus 8 tuntutan Bersih yang menjadi sebab utama para penyokong Bersih turun ke jalanan pada 9 Julai yang lalu. Bagi penyokong Bersih, mereka seolahnya menerima bulat-bulat tuduhan Bersih bahawa pilihanraya di negara kita tidak adil dan kotor.


Untuk berlaku adil, wajar kita mengkaji satu persatu tuntutan-tuntutan tersebut, iaitu: (i) bersihkan senarai pengundi; (ii) mereformasi undi pos; (iii) menggunakan dakwat kekal; (iv) tempoh kempen minimum 21 hari; (v) akses kepada media yang bebas dan adil; (vi) kukuhkan institusi awam; (vii) menghentikan amalan rasuah; dan (viii) menghentikan politik kotor.


Daripada 8 tuntutan di atas, hanya 4 sahaja yang berkait secara langsung dengan perjalanan pilihanraya di negara kita. Yang selebihnya berupa pernyataan-pernyataan politik yang wajar dibicarakan secara berasingan.


Dalam satu sesi dialog bersama pertubuhan bukan kerajaan, pengamal media dan wakil agensi kerajaan yang dianjurkan oleh Institut Perkembangan Minda (INMIND) baru-baru ini, Timbalan Pengerusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar menjelaskan 4 tuntutan tersebut:


Senarai Pengundi Berdaftar


Daftar pemilih untuk lebih 12 juta orang pengundi telah dikemas kini mengikut rekod Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) sahaja iaitu alamat pada MyKad pengundi bermula 2002.


Menjadi tanggungjawab pengundi menyemak alamat berdaftar mereka untuk dibersihkan kerana SPR tiada kuasa untuk menukar alamat tersebut tanpa dipohon sendiri individu berkenaan.


Seseorang itu berhak mendaftar alamat mengundi di kampung halamannya,bukan di tempat dia bermastautin. Lebih 40 peratus pengundi berdaftar yang ada kini berbuat demikian. Ada undang-undang menetapkan alamat perlu dikemaskini dengan JPN selepas tiga bulan berpindah tetapi tidak ramai yang berbuat demikian.


SPR hanya merujuk kepada maklumat JPN mengenai kematian pengundi, bukannya mengikut cakap sesiapa sahaja.Maklumat kematian bergantung kepada waris untuk memaklumkan kepada JPN. Kesukaran paling banyak timbul untuk penduduk pedalaman di Sabah dan Sarawak. Inilah yang dicanang-canangkan kononnya ada pengundi hantu.


Hakikatnya, tiada daftar pengundi di dunia yang bersih 100 peratus memandangkan faktor seperti kematian adalah sesuatu ynag tidak boleh dijangkakan.


Undi Pos


SPR sedang membuat penambahbaikan. Untuk memansuhkan terus kaedah itu tidak mungkin kerana tidak adil kepada rakyat yang bertugas pada hari mengundi atau di luar negara.


Pengundi yang dibenarkan membuang undi melalui pos adalah polis, tentera, pelajar sepenuh masa di luar negara dan kakitangan kerajaan yang bertugas di luar negara berserta ahli keluarga mereka. SPR juga sedang mengkaji undi pos untuk petugas media.


SPR akan memantapkan lagi undi pos dan akan laksanakan undian awal mulai Pilihan Raya Umum Ke-13.


Wakil (Ejen) parti-parti politik juga kini dibenarkan memantau undi pos di kem dan ibu pejabat polis hasil usaha penambahbaikan itu.


Penggunaan Dakwat Kekal


Amalannya seolah-olah satu langkah ke belakang. Yang praktikal ilaah sistem 12 digit individu pada MyKad merupakan antara tercanggih di dunia. Dakwat hitam digunakan di negara yang tidak memiliki sistem seperti MyKad serta mempunyai berpuluh juta pengundi.


Penggunaan dakwat juga bercanggah dengan Perlembagaan negara dan pindaan perlu dibuat jika kaedah itu mahu dilaksanakan.


SPR juga pertimbangkan untuk gunakan sistem biometrik dan mengikut maklumat asal JPN.


Tempoh 21 Hari Berkempen.


Tempoh kempen yang diberikan SPR adalah sesuai dengan realiti negara ini. Ia sudah berpatutan untuk rakyat kerana kita hanya mempunyai hanya 12 juta pengundi.


Di negara luar seperti Indonesia berkempen selama satu bulan adalah wajar kerana negara itu mempunyai ribuan pulau dan lebih 100 juta pengundi.(Sumber: http://www.jasa.gov.my/index.php/bm/media/koleksi-artikel/2-issues-explanation/470-spr-jawab-lapan-tuntutan-bersih.html)Thursday, July 7, 2011

Peludah Bangsa

Pujangga bangsaku jadi dungu
Bermadah demokrasi
Hingga hilang makna diri
Meludah bangsa sendiri

Bagai mencurah air di daun keladi
Bangsaku tiada peduli lagi
Nekad mahu jadi bangsat

Nasib bangsaku
Banyak soal tambah keliru
Dangkal fikiran hilang pedoman
Yang kecil diperbesarkan
Yang besar diperkecilkan
Musuh dijadikan tuan
Benarlah ini Zaman Edan

Bangsaku di hujung usia
Barang dibuat tak kena belaka
Anak watan sudah alpa
Buta sejarah, buta segala
Dibuai lena hari esok
Yang tak pasti untung siapa

Adi Kuasa hilang daya
Yang tiada kuasa
Penuh tipu daya
Dusta…

Bangsaku ditunggangi lagi
Oleh kawan dan lawan

Generasi Salahuddin
Pembawa khabar gembira
Tak kunjung tiba

Kelamlah nasib bangsaku
Selagi akal menjadi hamba
Selagi nafsu menjadi dewa

Tuesday, July 5, 2011

To be Loved or to be Feared? Novice in Politics Must Read Machievalli

Novice in politics must read "The Prince" by Machiavelli. So does seasoned politicians who sometimes grapple with their own moments of doubt.

Machiavelli writes about whether it is better to be loved or feared. He concludes that it is best to be both.

But since usually one can only have one of those qualities, it is best to be feared, but not hated. This conclusion sounds very unethical, but Machiavelli defends it, saying:

"...a prince must not care about the infamy of cruelty in order to keep his subjects UNITED and FAITHFUL; because with very few examples he will be more merciful than those who, because of too much mercy, allow disorders to go on, from which spring killings or depredations: because these normally offend a whole collectivity, while those executions which come from the prince offend an individual".

I am not a fan of Machiavelli. But so far no one dares to say that he was wrong.

Tuesday, June 28, 2011

BERSIH Agenda Zionis

Pendedahan demi pendedahan telah dibuat untuk menunjukkan niat sebenar BERSIH. Terbaru ialah mengenai sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berpangkalan di luar negara menaja kegiatan BERSIH. Utusan Malaysia hari ini melaporkan National Democratic Institute (NDI), yang dinaungi oleh bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Madeline K. Albright, telah terlibat secara langsung dalam menaja aktiviti-aktiviti BERSIH sejak tahun 2005 lagi. Albright adalah sekutu kuat Anwar Ibrahim ketika zaman reformasi.

Laporan Utusan ini mengingatkan saya tentang satu laporan yang ditulis oleh Cheryl Bernard dan Angel Rabasa pada tahun 2007 bertajuk “Building Moderate Muslim Networks”. Laporan ini diterbitkan oleh RAND Corporation, iaitu sebuah kumpulan pemikir yang terlibat dalam memberi khidmat nasihat ketenteraan kepada kerajaan Amerika Syarikat di zaman Presiden Bush. Laporan ini menyarankan beberapa strategi yang perlu digunakan oleh pentadbiran Amerika Syarikat ketika itu untuk memerangi pengganas Islam selepas tercetusnya peristiwa 9/11.

Menariknya, Cheryl Bernard mengatakan bahawa perang sebenar yang sedang berlaku di dunia Islam hari ini bukanlah perang senjata tetapi perang idea. Justeru, pentadbiran Amerika Syarikat disarankan supaya membentuk jaringan dengan golongan Muslim liberal dan moderat untuk mempengaruhi umat Islam supaya menyokong agenda Barat dan mengekang 'keganasan Islam'. Menurut Bernard:

The struggle underway throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas. Its outcome will determine the future direction of the Muslim world and whether the threat of jihadist terrorism continues, with some Muslim societies falling back even further into patterns of intolerance and violence. It profoundly affects the security of the West … Moderate Muslim networks and institutions would provide a platform to amplify the message of moderate as well as some measure of protection from violence and intimidation … What is needed at this stage is to derive lessons from the experience of the Cold War, determine their applicability to the conditions of the Muslim world today, and develop a “road map” for the construction of moderate and liberal Muslim networks ”.

Siapakah golongan Muslim liberal dan moderat menurut takrifan Bernard? Apakah ia bermaksud orang-orang Islam yang berpegang dengan konsep wasatiyyah, iaitu umat pertengahan yang bersikap sederhana sepertimana yang disebut dalam al-Qur’an?

Jawapannya TIDAK. Bagi Bernard, golongan Muslim moderat ialah mereka yang mendokong konsep hak-hak asasi manusia Barat secara total, menolak pelaksanaan sebarang bentuk undang-undang syariah, menolak pembentukan Negara Islam dan mesra golongan feminis. Hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah berlandaskan fahaman liberal Barat, termasuk hak kebebasan beragama yang membenarkan seorang Islam murtad. Ternayata, golongan moderat yang dimaksudkan oleh Bernard bukanlah umat pertengahan (ummatan wasata) yang disebut di dalam al-Qur’an, tetapi manusia sekular yang hilang pedoman rohaninya.

Namun, bagi Bernard, jaringan golongan sekular ini tidak akan wujud dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu dan diperkasa. Justeru, beliau menyarankan supaya organisasi-organisasi tertentu membantu golongan sekular di negara-negara Islam. Antara nama organisasi yang dicadangkan ialah NDI.

NDI diketahui terlibat secara aktif membantu BERSIH melaksanakan aktiviti-aktivitinya dari peringkat awal lagi. Berikut adalah kenyataan di laman web NDI:

In July 2005, NDI organized a national-level workshop for party leaders on election reform. NDI has since conducted workshops across Malaysia to promote electoral reform in collaboration with Research for Social Advancement (REFSA), the secretariat for BERSIH. In 2006, NDI conducted a workshop for BERSIH that focused on improving the action plans of each participating organization or political party. In 2007, NDI and BERSIH conducted a series of workshops in the politically neglected provinces of Sabah and Sarawak to educate previously disenfranchised political aspirants.

REFSA adalah sebuah NGO yang mempunyai hubungan rapat dengan DAP.

Mengapa BERSIH?

Sebenarnya, BERSIH hanyalah alat yang digunakan oleh NDI untuk mendekati kumpulan intelektual Muslim, parti politik dan NGO Islam di Malaysia. Ini termasuklah ahli-ahli akademik Muslim, PAS dan beberapa NGO Islam yang menyokong BERSIH. Mereka ini perlu dipengaruhi supaya menyokong agenda pemikiran sekular-liberal Barat dan dengan itu mengunci rapat sebarang usaha untuk mengembalikan kegemilangan Islam.

Ketika di zaman perang dingin, organisasi-organisasi seperti NDI inilah yang berusaha dengan gigih untuk memastikan ejen-ejen Barat yang berfikiran sekular diangkat sebagai pemimpin di negara-negara Islam. Strategi inilah yang dilakukan di Iraq, Libya dan di negara-negara Timur Tengah yang lain. Akhirnya, umat Islam berpecah-belah dan negara Islam porak peranda.

Tidak hairanlah, mutakhir ini kita dapati umat Islam semakin berpecah termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat dan akidah. Sudah ada pemimpin Islam yang mengatakan murtad itu dibenarkan dalam Islam. Pemikiran pluralisme diangkat sebagai garis besar baru haluan perjuangan. Sudah hilang gema dakwah, tarbiyyah dan khilafah. Dalam soal penggunaan Kalimah Allah pun umat Islam berbalah. Malah, PAS sebagai parti Islam yang suatu ketika dahulu begitu taksub dengan penubuhan Negara Islam, sudah menggugurkan agenda yang selama ini menjadi akidah politik parti itu. Semua ini dihalalkan atas nama perjuangan demokrasi dan kebebasan.

Modus operandi inilah yang menyebabkan umat Islam, khususnya di negara-negara Arab, tidak pernah berupaya untuk bangkit bersatu mempertahankan Palestin. Bibit-bibit penyakit hati dan minda umat Islam ini nampaknya sudah mula menular ke Malaysia, satu-satunya negara Islam yang masih lagi terselamat daripada perangkap Zionis.

Cheryl Bernard mengatakan bahawa “Feedom Agenda” adalah “grand strategy” dalam memenangi perang global menentang keganasan. Kita tidak ada masalah untuk menentang keganasan. Selama inipun umat Islam di Malaysia tidak pernah menyebelahi pengganas, apatah lagi menjadi pengganas. Kita tidak perlu tunduk kepada agenda Barat semata-mata untuk membolehkan kita menentang keganasan. Kita telah menentang keganasan dan kita akan terus berbuat demikian.

Tetapi kita tahu, perhimpunan BERSIH adalah sebahagian daripada “grand strategy” Zionis untuk mencetuskan huru-hara di negara Islam. Dengan adanya segolongan umat Islam yang sanggup tunduk kepada agenda Barat demi memenuhi nafsu kuasa masing-masing dan tercetusnya demonstrasi besar-besaran yang menyaksikan pertembungan antara dua kelompok umat Islam, maka lengkaplah perencanaan Zionis untuk melemah dan mengancurkan umat Islam, atas nama demokrasi dan kebebasan.

Saya percaya, yang bercadang untuk menyertai perhimpunan BERSIH nanti majoritinya adalah orang Islam. Wahai sauadaraku, berfikirlah. Kita tidak sepatutnya terjerumus dalam perangkap Zionis yang kotor ini.
Wednesday, June 22, 2011

BERSIH Nak Bersihkan Siapa?

Seperti dijangka, BERSIH menolak tawaran untuk berunding dengan SPR. Sebaliknya, BERSIH semakin galak mengajak rakyat untuk turun ke jalanan. Beberapa siri roadshow akan diadakan di negeri-negeri untuk tujuan ini. Malah, parti-parti pembangkang juga dilihat memperhebatkan gerakan untuk mengerah rakyat berdemonstrasi.

Bukan sukar untuk kita fahami bahawa tujuan sebenar mereka bukanlah untuk memastikan pilihanraya di negara kita bersih dan adil. Mereka pun tahu bahawa dengan sistem pilihanraya yang ada sekarang ini, parti-parti pembangkang pun boleh bertanding dan memenangi banyak kerusi. Yang diperlukan ialah mencipta mood rakyat supaya membenci kerajaan.

Itulah tujuan sebenar mereka. Supaya rakyat turun ke jalanan dan mencetuskan huru-hara. Dengan itu, parti-parti pembangkang bolehlah mencipta gelombang kebencian rakyat kepada kerajaan yang diharap berlanjutan sehingga PRU-13. Jika ini dapat dilakukan, mereka yakin dapat memenangi pilihanraya tanpa mengubah sedikit pun sistem pilihanraya yang ada sekarang.

Sekiranya benar dakwaan mereka bahawa sistem pilihanraya di negara kita bermasalah, maka BERSIH dan parti-parti pembangkang sudah tentu mengajak rakyat turun ke jalanan seawal bulan Mac 2008 lagi. Iaitu selepas keputusan pilihanraya diumumkan.

Inilah yang berlaku di Filipina. People Power Revolution di Filipina menggulingkan Marcos sejurus selepas pemimpin diktator itu menang besar dalam Pilihanraya Presiden 1986. Rakyat Filipina tidak menunggu begitu lama untuk menumpaskan Marcos yang mustahil boleh dikalahkan dalam pilihanraya yang penuh dengan penipuan dan taktik kotor.

Begitu juga di Indonesia. Reformasi di Indonesia menggulingkan Suharto sejurus selepas beliau menang besar dalam Pilihanraya Presiden 1998. Kumpulan penentang Suharto tidak menunggu sehingga bertahun-tahun untuk mengepalai kebangkitan rakyat.

Sebaliknya di negara kita, BERSIH mengajak rakyat berdemonstrasi sebelum pilihanraya sahaja. Kononnya, pilihanraya di negara kita zalim dan kotor. Tetapi selepas parti-parti pembangkang memenangi banyak kerusi dalam pilihanraya 2008, mereka diam terus. Malah, mereka turut meraikan kemenangan parti-parti pembangkang dalam pilihanraya tersebut. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa mereka mengiktiraf keabsahan (legitimacy) pilihanraya kita.

Kini, mereka mengulangi perkara yang sama. Bezanya, kali ini mereka mengajak rakyat turun ke jalanan ketika imej BN telah kembali pulih. Ketika mana parti-parti pembangkang sedang bergelut untuk membersihkan imej ketua utama mereka yang sedang berhadapan dengan pelbagai masalah peribadi yang rumit.

Walaupun BERSIH berusaha keras meyakinkan kita bahawa tujuan mereka adalah murni, tidak sukar bagi mereka yang berfikir untuk membaca apa tujuan mereka sebenarnya.

Kita tahu BERSIH nak bersihkan siapa!

Monday, June 20, 2011

BERSIH: Berunding Jika Ikhlas Mahu Tegakkan Demokrasi

Bersih telah mengemukakan 8 tuntutan kepada Suruhanjaya Pilihanraya. Daripada jumlah ini, hanya 4 yang berkait secara langsung dengan bidangkuasa SPR, iaitu (i) membersihkan daftar pemilih; (ii) memperbaiki sistem undi pos; (iii) menggunakan dakwat kekal; dan (iv) membenarkan tempoh kempen minima selama 21 hari.

Selebihnya berupa kenyataan motherhood yang umum, iaitu (v) akses kepada media secara adil dan bebas; (vi) memperkukuhkan institusi awam; (vii) menghentikan rasuah, dan (viii) menghentikan politik kotor.

Pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Aziz Yusof, dalam wawancaranya di RTM 1 malam tadi telah menjelaskan beberapa perkara. Antaranya, mengenai penggunaan dakwat kekal yang tidak boleh dilakukan pada ketika ini kerana ianya memerlukan pindaan perlembagaan. BN tidak mempunyai majoriti 2/3 di Dewan Rakyat untuk membolehkan pindaan dibuat.

Abdul Aziz juga telah menyatakan kesediaan beliau untuk berbincang dengan Bersih, dengan syarat mereka membatalkan hasrat mengadakan perhimpunan haram. Ini adalah sesuatu yang agak luar biasa. Kalau hendak dikira, sebagai Pengerusi SPR, beliau boleh sahaja menolak untuk berbincang dengan sebuah pertubuhan haram. Lagipun, perbincangan telah dibuat sebelum ini dan penjelasan telah diberikan kepada Bersih. Namun, mereka tetap berdegil mahu menganjurkan demonstrasi jalanan.

Tetapi pintu tetap dibuka kepada Bersih untuk berbincang demi mencari kejernihan. Kita tunggu samada Bersih akan menerima pelawaan ini dan membatalkan hasrat mereka untuk berhimpun secara haram.

Saya fikir, kita tidak perlu memberitahu Bersih bahawa perundingan dengan pihak yang berkepentingan adalah sebahagian penting daripada amalan demokrasi yang sihat. Sekiranya mereka ikhlas mahu menegakkan demokrasi, maka undangan untuk berbincang ini perlu disahut serta merta.

Saturday, June 18, 2011

PAS Ganti UMNO?

PAS ganti UMNO. Inilah yang dicanang oleh orang-orang PAS ketika ini. Kononnya PAS akan menang besar dalam PRU akan datang, menjadi parti yang memenangi jumlah kerusi paling banyak dalam Pakatan Rakyat, dan jika Pakatan Rakyat memenangi PRU ke-13, PAS akan mengambil tempat UMNO sebagai parti teras yang memimpin kerajaan.

Bolehkah PAS ganti UMNO? PAS boleh ganti UMNO jika parti itu mendapat sokongan besar orang Melayu dalam PRU akan datang. Sokongan orang Melayu kepada PAS mestilah melebihi sokongan mereka kepada UMNO.

Ini adalah satu cabaran besar bagi PAS. Selama ini, persaingan untuk memenangi undi Melayu menyaksikan pertarungan yang sengit antara PAS dan UMNO. Dalam kesemua pertarungan ini, UMNO mempunyai kelebihan berbanding PAS.

Pencapaian terbaik PAS adalah dalam PRU 1999. PAS memenangi 27 kerusi Parlimen, kesemuanya di kawasan majoriti besar Melayu. Selain itu, PAS juga berjaya mengekalkan pemerintahan di Kelantan, merampas Terengganu daripada BN dan hampir-hampir menguasai Kedah.

Pencapaian PAS ini bukanlah disebabkan oleh kekuatan parti itu, tetapi kerana wujud apa yang disebut sebagai ‘Malay revolt’ kepada BN ekoran pemecatan Anwar Ibrahim daripada UMNO dan kes liwatnya di mahkamah.

Buktinya, dalam PRU 2004, waktu mana amuk Melayu kepada BN sudah surut dan faktor Anwar sudah tiada lagi, PAS hanya menang 7 kerusi Parlimen, kalah di Terengganu dan hampir-hampir kalah di Kelantan. Presiden PAS, Hadi Awang, pun kalah di Parlimen Marang.

Pun begitu, nasib PAS kembali cerah dalam PRU 2008. Tsunami politik 2008 telah memberi nafas baru kepada PAS. Parti itu telah memenangi 23 kerusi Parlimen, berjaya merampas Kedah daripada BN dan membentuk kerajaan bersama-sama dengan DAP dan PKR di Selangor dan Perak.

Tetapi, berbeza dengan PRU 1999, kemenangan PAS dalam PRU 2008 bukan disebabkan oleh amuk Melayu kepada BN mahupun faktor Anwar Ibrahim. Ia lebih kepada faktor kelemahan BN sendiri di samping berlakunya penghijrahan ketara undi bukan Melayu kepada pembangkang.

PAS membuat perhitungan yang silap jika menganggap parti itu akan mendapat sokongan besar orang Melayu dalam PRU ke-13. Dalam beberapa siri pilihanraya kecil baru-baru ini, sokongan orang Melayu kepada PAS semakin merosot. Di Kelantan, iaitu negeri kubu kuat PAS, parti itu hampir kalah dalam PRK Manek Urai dan kecundang di PRK Galas. Di luar Kelantan, undi Melayu kepada UMNO meningkat dengan ketara berbanding PAS seperti yang dapat dilihat dalam PRK Kerdau, Merlimau dan Tenang. Beberapa siri kajian pendapat yang dilakukan oleh badan-badan bebas juga menunjukkan undi Melayu kepada PAS semakin merosot.

Apa lagi, tindak-tanduk PAS setelah bekerjasama semula dengan DAP menampakkan parti itu telah mengenepikan slogan-slogan yang sebelum ini digunakan untuk menarik undi Melayu/Islam. Walau apa pun yang dikatakan oleh PAS untuk mewajarkan hubungannya dengan DAP, orang Melayu melihat PAS lebih banyak mengalah kepada DAP.

Kalau trend ini berterusan sehingga ke PRU-13, pastinya PAS akan menghadapi situasi yang amat sukar untuk menyaingi UMNO dalam memenangi undi Melayu. Jika PAS gagal memenangi undi Melayu, maka jumlah kerusi yang akan dimenangi oleh PAS adalah kecil. Sekalipun PAS dapat mengekalkan kesemua kerusi Parlimen yang dimenanginya sekarang, PAS akan menjadi parti komponen terkecil dalam PR.

Justeru, bolehkah PAS menggantikan UMNO? Tentu sekali tidak boleh. Mustahil untuk PAS menggantikan UMNO jika PAS gagal memenangi undi Melayu melebihi apa yang diperolehi oleh UMNO.

Jika PAS tidak boleh menyaingi UMNO dalam memenangi undi Melayu, mampukah muslihat terbaru PAS menggugurkan agenda Negara Islam membolehkan parti itu memenangi lebih banyak kerusi dengan sokongan bukan Melayu? Saya tak fikir begitu. Di kawasan-kawasan majoriti Cina, sudah tentu DAP akan bertanding, bukan PAS. Di kawasan-kawasan campuran pun, PKR yang akan bertanding, bukan PAS. Jika PAS bernasib baik, mungkin ada lah satu atau dua kawasan majoriti kecil Melayu yang akan diberikan kepada PAS. Tetapi itu tidak cukup untuk membolehkan PAS memenangi jumlah kerusi yang banyak di luar kawasan majoriti besar Melayu.

Maka, apa akan jadi kepada PAS? Besar kemungkinan jumlah kerusi yang akan dimenangi oleh PAS dalam PRU akan datang adalah lebih kecil berbanding DAP dan PKR. Angan-angan PAS untuk menggantikan UMNO tidak akan kesampaian. Sebaliknya, PAS hanya akan menjadi sebuah parti kecil dalam PR yang akan terus dipergunakan oleh DAP dan PKR (baca Anwar Ibrahim) untuk mencapai cita-cita politik mereka.

Thursday, June 16, 2011

Bersih Yang Kotor

Parti-parti pembangkang dan NGO pro-pembangkang terus berdegil untuk menganjurkan demonstrasi jalanan yang dinamakan Bersih 2.0. Alasan mereka adalah untuk menuntut pilihanraya yang lebih adil dan bersih. Maksudnya pilihanraya yang diadakan sebelum ini adalah zalim dan kotor. Digambarkan pilihanraya di Malaysia penuh dengan rasuah, penipuan dan kerakusan kuasa pemerintah menindas parti pembangkang.

Anehnya, dalam setiap pilihanraya di negara kita, parti pembangkang tidak pernah gagal memenangi sebarang kerusi. Malah dalam Pilihanraya Umum 2008, pakatan pembangkang menguasai 5 buah negeri dan menafikan majoriti 2/3 BN di Parlimen. 8 daripada 16 pilihanraya kecil yang diadakan sejak 2008 juga dimenangi oleh parti pembangkang.

Jika benar seperti didakwa, maka pastinya BN dapat menang mudah dalam setiap pilihanraya dengan memperolehi majoriti besar. Namun, hakikatnya tidak begitu. Pilihanraya di negara kita tidak menjanjikan kemenangan mudah bagi parti pemerintah.

Parti pemerintah berhempas pulas untuk memenangi pilihanraya. Bergantung kepada isu dan mood rakyat, adakalanya parti pemerintah menang, ada ketika kalah juga. Pendek kata, pilihanraya di Malaysia adalah antara yang paling kompetitif di rantau ini, jika tidak di dunia.

Tetapi parti-parti pembangkang dan NGO pro-pembangkang tidak mahu mengiktiraf hakikat ini. Samalah seperti mereka mengatakan Malaysia bukan negara Islam suatu ketika dahulu. Selama berdekad mereka berdegar-degar menjaja model negara Islam yang kononnya berdasarkan prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah. Akhirnya, mereka sendiri mengatakan Negara Islam tidak ada dalam al-Qur'an. Pelik!

Begitu juga dengan pilihanraya di Malaysia. Setiap kali menjelang pilihanraya umum, mereka mendendangkan lagu kononnya pilihanraya kita adalah zalim dan kotor. Bila sudah menang, mereka diam terus.

Oleh kerana pilihanraya umum mungkin akan diadakan tidak lama lagi, parti-parti pembangkang dan NGO pro-pembangkang sekali lagi mendendangkan lagu lama. Berdegar-degar menuduh pilihanraya kita zalim dan kotor. Justeru, rakyat diajak turun ke jalanan untuk menuntut pilihanraya yang adil dan bersih.

Mulanya 300,000 orang dijangka akan memenuhi jalan-jalan raya di Kuala Lumpur pada 9 Julai. Mutakhir ini, dengar khabar sasarannya sudah meningkat lebih daripada itu. Jika jumlahnya melebihi 300,000 orang, maka pihak penganjur bukan lagi berniat untuk melakukan perhimpunan aman yang haknya dilindungi oleh Perlembagaan. Kecenderungan penganjur ialah untuk melakukan rusuhan. Rusuhan dan perhimpunan haram tidak dilindungi oleh Perlembagaan.

Walaupun demonstrasi Bersih 2.0 dianjurkan oleh sebuah pertubuhan haram yang diketuai oleh bekas Presiden Majlis Peguam, Ambiga Sreenevasan, tetapi nampaknya Pemuda PAS sedang giat mengerah pemuda-pemuda di seluruh negara untuk menyertai demonstrasi ini. Rusuhan di Mesir, Tunisia, Syria dan di negara-negara Timur Tengah yang lain dijadikan pembakar semangat untuk mempengaruhi para pemuda kita menyertai demonstrasi jalanan untuk menggulingkan kerajaan yang sah.

Ini satu ironi. Dahulu, demokrasi di negara-negara Islam, termasuk di Timur Tengah dan Asia Tenggara, difahami dalam konteks penyertaan gerakan Islam dan parti-parti politik Islam dalam pilihanraya serta keupayaan mereka untuk membentuk dan mentadbir kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kini tidak lagi. Demokrasi diraikan dengan rusuhan jalanan yang didalangi oleh parti yang mendakwa memperjuangkan Islam.

Apakah muslihat mereka? Mahu menuntut pilihanraya yang lebih adil atau mahu menggulingkan kerajaan yang sah melalui rusuhan jalanan yang kotor? Atau mahu menggantikan pilihanraya yang demokratik dengan rusuhan jalanan sebagai cap kempa demokrasi yang baru?

Namanya bersih, tapi niatnya busuk dan kotor!

Tuesday, June 7, 2011

Negara Islam PAS

Bila Haji Hadi sebut konsep Negara Islam tiada dalam al-Qur’an, terdetik di hati saya untuk menyemak kembali Dokumen Negara Islam yang beliau sendiri lancarkan pada tahun 2003. Dalam prakatanya, Haji Hadi menyebut (versi Bahasa Inggeris):

The Publication of this document is sufficient evidence to quash allegations that PAS never intended and would not establish the Islamic State, as alleged to run counter to PAS’ political interest.

Verily the responsibility of establishing an Islamic Government is as important as establishing the other daily rituals of Islam. This is in fact evident from the principle of Islamic maxim which states:

“Something becomes obligatory if an obligatory injunction fails to be fulfilled without it”

Hence since the successful implementation of the obligatory injunction of ‘enjoining good and forbidding vice’ and the entire good governance, is dependent on the acquiring of the executive power, thus the ESTABLISHMENT OF THE ISLAMIC STATE HAS BECOME OBLIGATORY.

Dengan bersandarkan kaedah syarak ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib (sesuatu yang tak sempurna perkara wajib tanpanya, maka ianya juga adalah wajib), maka Haji Hadi pada tahun 2003 memfatwakan penubuhan negara Islam adalah WAJIB.

Kaedah syarak mana pula yang Haji Hadi guna untuk menafikan kewajipan mendirikan negara Islam kali ini?

Haji Hadi tak perlu jawab kerana kita tahu jawapannya. Tidak ada kaedah syarak. Yang ada hanyalah kemahuan kuasa menuju ke Putrajaya bersama DAP dan PKR. Oleh kerana DAP tak boleh terima negara Islam, PKR pun tak boleh terima negara Islam, maka itu perjuangan mendiri negara Islam ala PAS perlu dibenam.

DAP 1, PKR 1, PAS 0

Sebelum ke Putrajaya pun PAS dah kalah dalam mempertahankan prinsip Islam. Berapa banyak lagi yang PAS akan kalah?

Sunday, January 30, 2011

Interlok: Antara Pemikiran Rasional dan Ego Kaum

1. Kontroversi novel Interlok karya Sasterawan Negara Datuk Abdullah Hussain nampaknya masih belum berakhir. Keputusan kerajaan untuk mengekalkan novel ini dengan pindaan pada bahagian yang dianggap sensitif oleh masyarakat India telah menerima pelbagai reaksi.

2. MIC menerima keputusan ini dengan baik sambil mengingatkan pindaan dibuat dengan teliti supaya tidak timbul lagi pertikaian selepas ini. Namun, beberapa NGO India masih bertegas mendesak supaya novel ini ditarik balik.

3. GAPENA menyambut baik keputusan kerajaan mempertahankan Interlok dan bersedia menyertai panel bebas yang akan ditubuhkan untuk mengkaji pindaan pada novel tersebut. PERKASA sebaliknya tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan. Bagi NGO Melayu ini adalah lebih baik Interlok ditarik balik daripada dipinda.

4. Saya perhatikan dari mula lagi terdapat dua suara yang ekstrem dalam isu ini. Dalam kalangan masyarakat India, suara ekstrem mahukan supaya novel ini ditarik balik. Tiada kompromi. Walaupun pada asalnya hanya perkataan Paria yang menjadi isu, bahagian-bahagian lain turut dipertikaikan kemudiannya.

5. Dalam kalangan masyarakat Melayu, isu Interlok tidak begitu mendapat perhatian di peringkat awalnya. Keadaan berubah apabila novel ini dibakar oleh sekumpulan orang India di Kelang. Tiba-tiba isu ini menjadi hangat. Maruah orang Melayu seluruhnya tercalar dan tercabar.

6. Forum demi forum, wacana demi wacana diadakan untuk mempertahankan setiap patah perkataan dalam Interlok. Novel ini semacam sebuah kitab suci bagi orang Melayu. Malah, ramai juga di kalangan orang Melayu yang menyandarkan hujjah pada kepercayaan dalam agama Hindu bahawa setiap buku itu suci demi mempertahankan Interlok. Tiada kompromi lagi bagi orang Melayu. Seluruh isi perut novel ini mesti dipertahankan.

7. Kini, kontroversi Interlok bukan lagi berkisar pada isi kandungan atau mesej murni yang hendak disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Bukan juga mengenai kepentingan pelajar yang akan mentelaah buku ini di dalam bilik darjah. Interlok adalah maruah dan emosi dua kaum. Kedua-duanya tidak mahu berkompromi, kerana kompromi bererti mengalah.

8. Semakin lama isu ini dibiarkan berlanjutan, semakin ekstrem posisi kedua-dua pihak. Sebelum ini, buku Interlok dibakar. Kemudian hari, entah apa pula yang akan dibakar. Biasanya, manusia ini apabila marah fikirannya tidak rasional lagi. Tatkala nafsu amarah memuncak, syaitan dan iblis mula berdamping.

9. Sekarang, keputusan telah dibuat. Novel Interlok kekal, tetapi pindaan akan dibuat pada bahagian yang dianggap sensitif. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang popular kerana yang marah masih marah lagi. Hanya mereka yang berfikir secara rasional menerima keputusan ini dengan baik. Itupun setelah menelan ego dan emosi kaum.

10. Asas pertimbangan keputusan ini adalah mudah dan rasional. Pertama, Interlok adalah satu karya yang amat baik dan mesejnya amat murni. Menarik balik novel ini tatkala fikiran yang rasional mengakui kebaikannya adalah sesuatu yang tidak munasabah. Seorang yang rasional tidak akan melakukan sesuatu yang tidak munasabah.

11. Kedua, yang menjadi isu adalah frasa kasta Paria yang dianggap sensitif oleh orang India. Mereka tidak suka dengar perkataan itu. Walau dikatakan kasta adalah fakta sejarah, sistem yang diiktiraf oleh agama Hindu dan satu amalan yang masih dipraktikkan sehingga sekarang, orang India tidak suka perkataan itu disebut. Jadi, apa salahnya perkataan itu dipinda, tanpa menjejaskan plot cerita dan mesej novel yang murni. Ia adalah sesuatu yang munasabah.

12. Tambahan pula, yang dipinda adalah edisi pelajar, bukan karya asal yang tidak pernah disentuh. Sebelum inipun, dengan izin penulis, sudah 10 pindaan dibuat pada novel Interlok edisi pelajar. Terdapat beberapa bahagian pada novel ini yang dianggap tidak sesuai untuk didedahkan kepada pelajar belasan tahun, justeru ia diedit. Malah, adalah menjadi satu kebiasaan teks edisi pelajar diedit untuk memastikan ianya sesuai digunakan di bilik darjah.

13. Jika dilihat secara rasional, keputusan mengekalkan novel Interlok edisi pelajar dengan pindaan pada bahagian yang sensitif tidak sepatutnya menjadi isu. Tetapi ia menjadi isu kerana Interlok sudah menjadi isu politik, isu maruah dan ego kaum.

14. Ada yang mengatakan keputusan ini bermakna UMNO tunduk kepada desakan MIC dan NGO India. Saya rasa tidak. Novel Interlok tidak digugurkan seperti yang dituntut mereka. Mengapa UMNO perlu tunduk kepada desakan yang ekstrem dan tidak rasional?

15. UMNO tidak perlu tunduk kepada suara-suara yang ekstrem, baik yang muncul dari kalangan orang bukan Melayu, mahupun orang Melayu sendiri. Survival UMNO bergantung kepada sejauhmana pemimpin parti Melayu ini boleh bertindak secara rasional dengan mengasingkan diri (insulate) dari pengaruh desakan yang ekstrem dalam membuat sesuatu keputusan. Saya percaya, walau apapun perasaan kita terhadap sesuatu isu, majoriti rakyat masih berfikiran rasional.